Gudstjenester

 20. maj 2020:

KIRKERNE GENÅBNER NU, - men:

Det er fortsat ikke muligt at åbne vores kirke i Køge. Der er alt for mange regler, der skal overholdes og dermed vil pladsen i kirken  blive alt for lille, - med den konsekvens, at kun meget få vil kunne deltage i messen.

Til gengæld bliver der afholdt to messer i Roskilde, allerede i morgen Kristi Himmelfarts dag,  og igen på søndag.

Bwefef dage er der kl 9:00 og kl 11:00 messe i Roskilde, og I  opfordres til evt at køre til Roskilde og deltage. Lige nu skal man ikke tilmelde sig disse messer, men det kan komme på tale senere, hvis der kommer mange.

Vi  håber, at vi meget snart at vi igen kan mødes i Køge

 

 

13. marts 2020:
ALLE GUDSTJENESER FRA 13. MARTS OG MÅNEDEN UD ER
AFLYST
p. g. a, mulighed for sperdening af Corona-virus. Bestemmelse fra biskoppen.SØNDAGS-MESSER :

                             Alle søndage kl. 11,30
                             Kirkekaffe efter messen 3. søndag i måneden

                             
                           
JULENS GUDSTJENESTER:

Tirsdag d. 24 dec.: Juleaftensdag
                            
kl. 13,00 juleaftens-messe

Onsdag d. 25. dec.: JULEDAG, JESU KRISTI FØDSELS DAG
                           
Kl. 11,30  juledags-messe

Søndag d. 29. dec.: Julesøndag: Den ehllige Families fest
                            Kl. 11,30  messe

Onsdag d. 01. jan.: Nytårsdag: Festen for Gudsmodeer Maria
                            Ingen gudstjeneste

Søndag d. 05. jan.: EPIPHANI: Helligtrekongersfest
                            
Kl. 11,30  messe
                                             - efterfulgt af en reception i menighedssalen


BØRNENES FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
- er ikke fastlagt endnu

MEDDELELSE AF FIRMELSENS SAKRAMENTE
- er pinselørdag, - d. 30. maj, - kl. 16,00 i Roskilde